skupiny.jpg
Individuální zvuková harmonizace

Individuální prožitek - Intenzívní vibrační harmonizace. Vybírám hudební nástroje přímo pro vás a vaše aktuální potřeby tak, jak to zrovna cítím. Délka je individuální, respektuji osobitost každého člověka a vaše konkrétní rozpoložení.

Od ledna 2019 nabízím také individuální ošetření metodou Zen-Touch™  - viz níže "Individuální celostní hýčkání" 

Relaxace pro skupiny, koncert

Relaxace pro skupiny - Oblíbený způsob skupinové harmonizace. Pohodlně se uložíte na relaxační podložku, přikryjete se dekou a zaposloucháte se do intuitivního zpěvu a tónů přírodních hudebních nástrojů, které vás vylaďují.

Délka vlastní relaxace je v rozmezí 60 – 100 minut, záleží na konkrétních požadavcích zadavatele, akustickém prostoru a především na vnímavosti skupiny. Při relaxaci dochází k propojení a vyladění celé skupiny najednou a zároveň klienti prožívají i velmi hluboce individuálně. Hloubka relaxace je mírou schopnosti odevzdat kontrolu své mysli a schopnosti přijímání zvukových vibrací. Opakovaným působením zvuků a přirozeného alikvótního zpěvu se proces vstupování do relaxovaného stavu lze snadno naučit. S každou další relaxací se prožitky různí, prohlubují. Při dlouhodobém působení dochází ke stabilizaci a posílení mentálních funkcí, nervové soustavy, imunitního systému a celkovému upevnění zdraví. Po relaxaci může následovat společné sdílení prožitků.

Koncert - Koncert na běžné i méně známé hudební nástroje s užitím intuitivního modulovaného, hrdelního a alikvótního zpěvu. Má rovněž relaxační a harmonizační účinky, ale je zpravidla kratší a nevyžaduje takové nároky na prostor jako pasívní relaxace, obvykle se při něm neleží. Může sloužit pro první seznámení se s hudebními nástroji, jako tzv. "ukázková hodina" toho, co může zvuková harmonizace přinášet. 

 

Příběhy pro

Zvukově harmonizační "pohádky" - Příběhy s nenáročným krátkým dějem, které formou imaginace přivedou děti do světa tónů a zvuků. Délka podle věku skupinky. Ideální počet dětí - jedno oddělení v MŠ. 

Individuální celostní hýčkání

Může zahrnovat individuální zvukovou harmonizaci, která reflektuje vaše konkrétní aktuální potřeby, nebo práci s tělem pomocí Zen-Touch™, nebo můžeme obě ošetření propojit v jeden delší harmonizační celek. 

Individuální zvuková harmonizace - Intenzívní zvuková a energetická harmonizace pomocí vybraných hudebních nástrojů. Hlubinné léčení. Délka je individuální a respektuje osobnost každého člověka.

Zen-Touch™ - Inovativní metoda vytvořená Seymourem Koblinem. Praktikující vyvíjí tlak na určitá místa na těle, diagnostikuje stav energie v orgánech, meridiánech a zároveň postupně protahuje končetiny i celé tělo. Práci doprovázejí soucit, respekt a "energetická empatie", které slouží k vyrovnání toku energií v těle. Zen-Touch™ je krásným doplněním práce s přírodními hudebními nástroji, také využívá energii zvuku, a obě metody je vhodné kombinovat i při jednom celostním ošetření.

Celková délka sezení Zen-Touch™ je cca 1,5 hodiny, pro celkové ošetření v kombinaci s terapií zvukem si vyčleňte alespoň 3 hodiny svého času.