Hlas v nás

Vše má ještě i vyšší úroveň. Ne vždy jsme si toho vědomi.

Hlas v nás

Srdce pláče tam, kde program není v souladu s duší.

Hlas v nás

"Čas" a "prostor" jsou jen nástroje nutné pro orientaci naší mysli.

Hlas v nás

Podstatou léčení nejsou techniky, ale stavy bytí, ze kterých vycházejí.

Nové stránky o celostní muzikoterapii byly spuštěny. Okamžik, kdy se to stalo, dlouho očekávaný a dlouho připravovaný, právě vykrystalizoval do své konečné podoby. Na těchto stránkách se budu věnovat muzikoterapii, hudbě, hlasu a hlasu v nás.

Proč Hlas v nás?

Nad tím, jaké používáme jméno, jaké jméno nosíme jako svoji nedílnou součást, jakým jménem komunikujeme se světem, jsem se zamýšlela poprvé po svatbě, když jsem si musela, jako spousta jiných žen, zvykat na manželovo příjmení. Tehdy jsem ještě netušila, jak velmi tato vibrační změna ovlivňuje naše životy.

Více

Citáty

“Každý hudební tón má smyslově-fyzikální existenci - manifestaci, v jejímž pozadí se nachází systém základního tónu a alikvótních tónů, které této manifestaci předcházejí. Což znamená, že podstata tónů lidské hudby i hudby přírodních zvuků je dána již před tím, než tyto tóny zazní. Až teprve vztahy tónů mezi sebou jsou určovány intelektuálně. Primární je tedy nezpochybnitelně přirozené ladění. Tento fakt můžeme kdykoliv empiricky i teoreticky - matematicky znovu a znovu prokázat.”

Rupert Sheldrake

Photostream